Gmina wejherowo

Aktualności

Gminne rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczął się rok szkolny 2022/2023. Uroczysta inauguracja odbyła się w szkole podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu. W uroczystości wzięli udział wójt Gminy Wejherowo- Przemysław Kiedrowski, ksiądz kanonik Henryk Hildebrandt- proboszcz parafii w Orlu, radni Gminy, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, uczniowie oraz rodzice.

Uroczystość była okazją do wręczenia nominacji dyrektorom gminnych placówek oświatowych, którzy zostali wyłonieni w konkursach i z dniem 1 września oficjalnie objęli kierownictwo. Dla większości dyrektorów będzie to kontynuacja pracy w placówkach, którymi dotychczas zarządzali. W trakcie inauguracji także 13 nauczycieli mianowanych otrzymało awanse zawodowe oraz złożyło uroczyste ślubowanie.

Ważnym punktem programu było wręczenie nagród  Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia pozalekcyjne, czyli osiągnięcia  dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół wyższych w nauce, kulturze i sporcie. Wyróżnionych w ten sposób zostało 96 uczniów z terenu całej gminy.