Gmina wejherowo

Rada Gminy Wejherowo

Rada Gminy Wejherowo

Rada Gminy Wejherowo VIII Kadencja 2018 – 2023

  • Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo – Hubert Toma
  • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wejherowo – Edmund Bianga
Lp. Imię i nazwisko Telefon
1. Marek Albecki  792 767 666
2. Grażyna Baran  605 565 720
58 672 61 85
3. Edmund Bianga  724 702 840
4. Stanisław Bieszk  604 289 414
58 672 82 74
5. Przemysław Bujak  691 894 179
6. Natalia Dampc  504 474 793
58 572 22 83
7. Tadeusz Danilczyk 728 700 237
58 572 04 18
8. Elżbieta Dettlaff  606 830 508
9. Janusz Gafka  605 950 904
10. Kazimierz Kendziora  609 010 954
58 572 17 32
11. Przemysław Kiedrowski  506 053 606
12. Marek Klas  697 049 833
13. Wojciech Kuziel  503 991 948
14. Marek Miotk  500 311 271
15. Beata Nowicka  603 064 697
16. Zenon Pieper  880 776 074
17. Krzysztof Seroczyński  607 355 986
18. Roman Stanisławczyk  504 936 132
19. Maciej Szczygieł  660 405 351
20. Hubert Toma 698 750 826
21. Artur Wensierski  693 079 721 

Komisje stałe Rady Gminy Wejherowo w VIII kadencji w latach 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna

1.Janusz Gafka  – Przewodniczący

2. Natalia Dampc

3. Tadeusz Danilczyk

4. Wojciech Kuziel

5. Beata Nowicka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.Roman Stanisławczyk – Przewodniczący

2. Marek Albecki

3. Przemysław Bujak

4. Marek Miotk

5. Maciej Szczygieł

Komisja Budżetu i Finansów

1.Krzysztof Seroczyński – Przewodniczący

2. Natalia Dampc

3. Maciej Szczygieł

Komisja Spraw Społecznych

1. Wojciech Kuziel – Przewodniczący

2. Grażyna Baran

3. Przemysław Bujak

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1.Stanisław Bieszk – Przewodniczący

2. Kazimierz Kendziora

3. Zenon Pieper

4. Marek Klas