Gmina wejherowo

Aktualności

Gmina Wejherowo z nowym Wójtem, Przemysławem Kiedrowskim

Dnia 21 czerwca 2021r. odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, której celem było zaprzysiężenie nowego Wójta Gminy Wejherowo, Przemysława Kiedrowskiego. Sesja rozpoczęła się przemówieniem dotychczas Pełniącego Obowiązki Wójta Gminy Wejherowo Mikołaja Ochmana, który pożegnał się z naszą gminą, dziękując za udaną współpracę. Mikołaj Ochman pogratulował wygranej w wyborach oraz życzył wszelkich sukcesów nowemu Wójtowi, Przemysławowi Kiedrowskiemu. Następnie wystąpił Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej z informacją o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Wejherowo przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. tym samym wręczył nowemu Wójtowi zaświadczenia o wyborze. Pan Przemysław Kiedrowski, złożył ślubowanie. Na zakończenie nowy Wójt przyjął gratulacje od radnych, dyrektorów gminnych szkół podstawowych oraz kierowników Urzędu Gminy Wejherowo. Krótka Sesja Rady Gminy zakończyła się wspólnym zdjęciem do której stanęli wszyscy obecni radni, pokazując tym samym jedność w działaniu na rzecz naszej gminy.

Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, Radni, sesja rady gminy