Gmina wejherowo

Aktualności

Gmina Wejherowo wspiera finansowo stowarzyszenia

Gmina Wejherowo aktywnie wspiera organizacje pozarządowe i współpracuje przy realizacji wielu przedsięwzięć. W ubiegłym tygodniu podpisane zostały umowy z klubami sportowymi: Gryf Wejherowo oraz Tytani Wejherowo. Kluby te w swojej działalności będą promować Gminę Wejherowo w trakcie występów ligowych.

Wójt gminy Wejherowo sukcesywnie w pierwszym kwartale 2022 roku podpisuje umowy dotacyjne ze stowarzyszeniami, które działają na rzecz mieszkańców gminy Wejherowo w 3 obszarach tematycznych: I. zadania z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, II. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, III. zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podpisano łącznie 22 umowy, a wartość przekazanych  środków  finansowych wyniosła ogółem 54 630,00 zł:

1.Lista zadań publicznych objętych dofinansowaniem w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży:

 • Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan, projekt pt. „Zimowy obóz karate”
 •  Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Cassubian, projekt pt. „Wsparcie obozu dochodzeniowego dla dzieci z gminy Wejherowo”
 • Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, projekt pt. „Wsparcie działań z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z Gminy Wejherowo”
 • Kolegium Zakonu Pijarów, projekt pt. „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży”

 

2. Lista zadań publicznych objętych dofinansowaniem w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, projekt pt. „Pływanie – ćwiczenia w basenie”
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, projekt pt. „Gimnastyka – ćwiczymy razem”
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, projekt pt. „Nordic Walking”
 • Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo, projekt pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej”
 • Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo, projekt pt. „Dziecięcy turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wejherowo w Kąpinie”
 • Fundacja Pomocy Tleniak, projekt pt. „Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z gminy Wejherowo”
 • Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, projekt pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w Lidze Młodzików PZPN w sezonie 2022/2023
 • Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, projekt pt. „Szkolenie seniorów oraz udział w B-klasie PZPN w sezonie 2022/2023”
 • Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo, projekt pt.” Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w Lidze Trampkarzy PZPN w sezonie 2022/2023”
 • Klub Sportowy Wejher, projekt pt. „ Lekkoatletyka sposobem na życie”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino, projekt pt. „Aktywnie i zdrowo żegnamy wakacje”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco- Kąpino, projekt pt. „„Bieg, marsz i przejazd z okazji Dnia Niepodległości”
 • Katolicki Klub Sportowy Orle, projekt pt. „Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z sołectwa Orle”
 • Koło Gospodyń Wiejskich Bolszewo, projekt pt. „Ruch to zdrowie i radość”

3. Lista zadań publicznych objętych dofinansowaniem  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Koło Gospodyń Wiejskich Bolszewo, projekt pt. „Poznaj folklor, kulturę oraz tradycje kulinarne  Kaszub”
 • Koło Gospodyń Wiejskich Bolszewo, projekt pt. „Dbamy o miejsca pamięci i kultu religijnego”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco – Kąpino, projekt pt. Na głowie kraśny ma wianek”
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Artystów, projekt pt. „ Kaszuby jeden region wiele obrazów”