Gmina wejherowo

Aktualności

Gmina świętuje 85 lat

W gminie Wejherowo rok 2019 upływa pod znakiem obchodów 85-lecia powstania samorządu. Ich centralnym punktem była uroczysta sesja Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się 8 listopada w Szkole Podstawowej w Bolszewie. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma. Wśród przybyłych gości znaleźli się: poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke, samorządowcy, radni i sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, proboszczowie, reprezentanci instytucji i organizacji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, a także byli wójtowie, przewodniczący rad poprzednich kadencji, byli radni i sołtysi oraz urzędnicy i mieszkańcy gminy.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło podkreślił potrzebę dokumentowania dziejów gminy, co znalazło swój wyraz w nowej, trzeciej już monografii o gminie zatytułowanej “Gmina Wejherowo. Przemiany infrastruktury technicznej i społecznej w latach 2014-2019”, która swoją premierę miała właśnie podczas sesji. Z okazji 85-lecia gmina wydała także album “Gmina Wejherowo dawniej i dziś oczami mieszkańców”, który powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ich udziałowi w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Zdjęcia obrazują skalę i tempo zmian w gminie, a wzbogacone zostały o materiały archiwalne pochodzące z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wójt podziękował mieszkańcom, społecznikom, samorządowcom – wszystkim ludziom, dzięki którym gmina trwa i rozwija się. Szczególne słowa uznania i wdzięczności skierował do równolatków gminy – 85-latków, którzy wraz z gminą świętowali swój dostojny wiek. Spośród nich wójt przekazał nagrodę najdłużej zamieszkującej gminę osobie – mieszkance Gościcina. Wójt Henryk Skwarło podkreślił także stały i dynamiczny wzrost liczby mieszkańców gminy i pogratulował 25-tysięcznej mieszkance, która z jego rąk wraz z trzema synami otrzymała nagrodę i prezenty. Następnie wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć film prezentujący przemiany w gminie, jakie dokonały się w ciągu ostatnich pięciu lat. Tuż po tej prezentacji głos zabrał Pan Henryk Tomaszewski, poprzedni prezes PEWIK Gdynia, który podkreślił dobrą współpracę między gminą a przedsiębiorstwem, która przełożyła się na liczne inwestycje realizowane w gminie, znacznie polepszające komfort życia jej  mieszkańców w zakresie dostępu do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Zaproszeni goście podczas sesji mogli również wysłuchać kapeli kaszubskiej oraz występów uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie.

Centralną częścią uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent RP nadał  pracownikom urzędu złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Ponadto odznakę honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Natasza Sobczak, Marek Czoska, Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, KGW w Bolszewie. „Za zasługi dla Sportu”odznakę honorową otrzymali: Krystyna Gelo, Justyna Lademann, Mirosław Cirocki. Pani Janina Witzling z rąk wójta przyjęła odznakę „Zasłużony dla ochrony zdrowia”, a Pan Ryszard Zieliński odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Uroczysta sesja stała się również doskonałą okazją do wręczenia najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Gminę Wejherowo. Statuetkę Gryfa Kaszubskiego otrzymało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Gościcino, w którego imieniu wyróżnienie odebrał jej prezes ks. kanonik Stanisław Bach. Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody rzeczowe, które otrzymali laureaci konkursów: Konkursu Fotograficznego „Gmina Wejherowo w fotografii – Dawniej i Dziś” i Gminnego Konkursu Historycznego „Dzieje  Gminy Wejherowo w latach 1934–2019. 85. rocznica powstania Gminy Wejherowo”. Na zakończenie zgromadzeni goście złożyli na ręce wójta i Przewodniczącego Rady Huberta Tomy życzenia i gratulacje.