Gmina wejherowo

Aktualności

Gmina otrzyma ponad 926 tys. zł na budowę przystani kajakowych

6 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło podpisał w Gdańsku umowę na dofinansowanie budowy przystani kajakowych. Gmina Wejherowo otrzyma ponad 926 tys. zł unijnego dofinansowania na realizację projektu pt. “Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Wejherowo”.

Umowa na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.4  Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, których celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na obszarze Północnych Kaszub poprzez utworzenie szlaków kajakowych na rzece Redzie. Przedmiotem projektu jest stworzenie 3 obiektów ogólnodostępnej, nieodpłatnej, publicznej infrastruktury turystycznej łączącej szlak kajakowy o długości 6 km. W wyniku realizacji projektu powstanie element szerszego produktu turystycznego, który wpłynie na wzrost oczekiwanej liczby turystów.
1.    Przystań kajakowa nad jeziorem Orle obejmuje swoim zakresem między innymi: pomost kajakowy, pomost rekreacyjny, wiaty drewniane (3 szt.), ławkostoły umiejscowione pod otwartym niebem (6 szt.), slip, małą architekturę, miejsca postojowe (3 szt.).
2.    Przystań kajakowa w Bolszewie zakres zadania to m.in.: pomost, miejsca postojowe (2 szt.), suszarki na kajaki (2 szt.), miejsce na ognisko, ławkostoły (3 szt.), slip.
3.    Przystań Flisaka w Bolszewie zakres zadania to: pomost, tablica informacyjno-promocyjna, schody, oznakowanie wodne.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Gminy Wejherowo do grudnia 2022 roku.