Gmina wejherowo

Aktualności

Europejskie projekty w SP Gościcino

W bieżącym roku szkolnym dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b oraz uczniowie z klas I-III brali udział w czterech europejskich projektach eTwinning: SteaMaker Kids, Learn English with fun, Coding with fairy tales, Make friends with dot oraz trzech krajowych: Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej, Kartka dla Polski, Rymolandia. Ponadto dzieci z oddziałów przedszkolnych 0a i 0b na zaproszenie logopedów z Litwy współuczestniczyły w międzynarodowej wystawie pt. „Happy World Of Letters”.
Zajęcia projektowe miały na celu rozbudzić naturalną ciekawość najmłodszych, poszerzyć ich zainteresowania oraz zmotywować do działania. Podczas zajęć logopedycznych dzieci własnoręcznie wykonały pomoce do ćwiczeń, takie jak: balansujące labirynty, piłkarzyki i żaglówki do ćwiczeń oddechowych. Ponadto tworzyły plansze do gier i rekwizyty do bajek, oraz ilustrowały bajki.
Nasze projekty zakładały rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kształtowanie kreatywności i umiejętności pracy w małym zespole, stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat. Dodatkowo w trakcie trwania projektów uczniowie mieli okazję spotkać się online z innymi ich uczestnikami.
W tym roku zaangażowanie naszych dzieci i nauczyciela zostało docenione przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce, które działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznano nam trzy Krajowe Odznaki Jakości eTwinning. Krajowa Odznaka Jakości jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi oraz wykorzystanie technologii.
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.
Opracowała : Arleta Formela