Gmina wejherowo

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Jak co roku w całej Polsce obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. To święto nie tylko nauczycieli ale także licznej rzeszy pracowników administracji i obsługi szkół. Tradycją w naszej gminie było spotkanie tego dnia wszystkich pracowników szkół. Składano życzenia, wręczano nagrody najbardziej zasłużonym oraz wspólnie się bawiono. Niestety w obecnym roku w związku z panująca pandemią nie było to możliwe. Wójt Henryk Skwarło zaprosił w tym roku na spotkanie dyrektorów gminnych placówek oświatowych oraz tych nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Wójta za swoją pracę. W uroczystości, która odbyła się w „Rajskiej Górze” brali udział także zastępca wójta Krzysztof Seroczyński, kierownik referatu oświaty z zastępcą oraz komisja spraw społecznych Rady Gminy Wejherowo. Zaproszono też przedstawicieli związków zawodowych działających w naszej gminie. W czasie spotkania Wójt złożył na ręce dyrektorów placówek podziękowania za pracę dla wszystkich pracowników oraz życzył im dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy z dziećmi w tym trudnym okresie. Następnie wręczono nagrody Wójta Gminy Wejherowo dla nauczycieli. W tym roku nagrody otrzymali: Krzysztof Grzenia ( SP Orle), Arkadiusz Malinowski ( SP Gościcino), Magdalena Płotka Garstka (SP Góra), Wioleta Runtz ( SP Goscicino), Marzena Krzemińska ( SP Goscicino), Tatiana Rogocka ( SP Gościcino), Grażyna Klank ( SP Bolszewo), Marzena Jóskowska ( SP Orle), Adriana Cirocka ( Przedszkole Bolszewo). Spotkanie zakończył poczęstunek dla wszystkich gości w czasie , którego rozmawiano o bieżących sprawach związanych z edukacją gminną. Do szkół prowadzonych przez gminę uczęszcza w obecnym roku szkolnym 2958 uczniów oraz 715 wychowanków przedszkola i klas „zerowych”. Zatrudnionych mamy w szkołach 373 nauczycieli oraz 127 pracowników administracji i obsługi. Co roku zwiększa się nam liczba uczniów w gminie co powoduje także potrzebę zwiększania zatrudnienia w naszych placówkach oświatowych oraz inwestycji w celu poprawy bazy materialnej naszych szkół. Rozwój demograficzny naszej gminy cieszy a jednocześnie stawia nowe wyzwania przed władzami gminy, którym trzeba sprostać. Życzymy wszystkim pracownikom oświaty wszystkiego najlepszego nie tylko w tym dniu ale także przez cały rok.