Gmina wejherowo

Dystrybucja węgla przez gminę

Dystrybucja węgla przez gminę

KM_C224e23050814310

Rozpoczynamy sprzedaż węgla dla mieszkańców w preferencyjnej cenie.

Pierwszy transport już został dostarczony do składu węgla. Mieszkańcy, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, zostaną poinformowani przez pracowników Urzędu Gminy, że można dokonywać wpłaty.

Zasady dystrybucji:

  • 1900 zł koszt za tonę węgla niezależnie od sortymentu
  • Wpłaty należy dokonać na konto bankowe ( odbiorca Gmina Wejherowo: Bank Millennium 33 1160 2202 0000 0005 4746 6852, w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko osoby składającej wniosek )   lub w kasie Urzędu
  • Po dokonaniu wpłaty urząd wystawi fakturę i zaświadczenie upoważniające do odbioru węgla
  • Z wystawioną fakturą i zaświadczeniem opłacenia wystawionym przez Urząd należy udać się do wskazanego składu w wyznaczonym przez Urząd terminie,
  • Listy osób, które dokonały zapłaty i są upoważnione do odbioru węgla będą przesyłane na koniec dnia do poszczególnych składów,
  • Skład weryfikuje zaświadczenie i fakturę z listą dostarczoną przez urząd i na tej podstawie wydaje węgiel,
  • Składy zajmujące się dystrybucją: Drew-Nord Gracjan Tobiaski, ul. Klimka 20, Gościcino; Krzysztof Kowalski, ul. Słoneczna 67, Gościcino,
  • Istnieje możliwość dopłaty za transport i workowanie węgla bezpośrednio w składzie zajmującym się dystrybucją.

Certyfikaty jakości węgla- kraj pochodzenia: Kolumbia

MV GOLDEN CIRRUS - 8-25mm _10.2022 pl GDAŃŚK
MV GOLDEN CIRRUS - 25+mm _10.2022 pl GDAŃSK

3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy. Z uchwalonej przez Sejm ustawy wynika, że samorządy do 30 kwietnia 2023 roku będą mogły kupować preferencyjnie węgiel kamienny z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Aby ułatwić dostęp do opału dla mieszkańców, Wójt Gminy Wejherowo podjął decyzję o przystąpieniu do tej inicjatywy. Poniżej przestawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Kto jest uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie?
Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

Jaka jest preferencyjna cena węgla dla mieszkańca?
Maksymalna cena sprzedaży dla mieszkańców nie może przekroczyć 2000 złotych brutto. Cena ta nie zawiera transportu od miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Kto ponosi koszty transportu węgla do gospodarstwa domowego?
Osoba kupująca węgiel ponosi koszty jego transportu do swojego gospodarstwa.

Ile można zakupić węgla w tej cenie?
W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w
dwóch partiach:
1) do końca 2022 r.,
2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określi rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych. Obecnie zakupu można dokonać wyłącznie w dwóch transzach po 1,5 tony.

Kto zajmować się będzie dystrybucją węgla?
Gmina podjęła rozmowy z dwoma składami węgla, mającymi siedzibę na terenie gminy, które zajmować się będą dystrybucją węgla w cenach preferencyjnych.

Gdzie znajdę wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie?
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Gminy lub w formie papierowej z biura podawczego w Urzędzie Gminy, ul. Transportowa 1, Wejherowo. Wzór wniosku 

Gdzie należy składać wniosek?

Wnioski będą przyjmowane od dnia 9 listopada 2022 r.  w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8.00 do 15.00, czwartek od godz. 8 do godz. 16:30 i w piątek od 8.00 do 13.30.

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 (parter budynku – pokój nr 13 lub w biurze obsługi) lub za pomocą skrzynki ePUAP.

Wniosek o zakup paliwa stałego składa się na piśmie lub w przypadku posiadania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego, można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-PUAP) w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Adres: /14wl5uuf8w/skrytka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 677-97-22 w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo.

Szczegóły odnośnie regulacji: Dystrybucja węgla przez samorządy – pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Aktywów Państwowych – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

km-c224e22110317010