Gmina wejherowo

Aktualności

Dyrektorzy odebrali kolejne laptopy dla uczniów

W dniu 3 czerwca b.r. Dyrektorzy odebrali kolejny sprzęt niezbędny do wsparcia procesu zdalnego nauczania z dofinansowania, pozyskanego w ramach konkursu grantowego pn. “zdalna Szkoła+ wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, dedykowanego w głównej mierze uczniom z rodzin wielodzietnych.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z obu programów grantowych tj. “Zdalna Szkoła” oraz “zdalna Szkoła+” udało nam się zakupić łącznie 150 laptopów i 26 tabletów za kwotę ponad 250 tys.”. To ogromne wsparcie dla naszych uczniów. Z uwagi na to, iż uczniowie nie wrócą do szkoły do zakończenia roku szkolnego, kolejny sprzęt w jeszcze większym stopniu ułatwi im kontakt z nauczycielami” – wyjaśnia Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo.

Z dofinansowania pozyskanego w ramach konkursu pn. “zdalna Szkoła+” Gmina Wejherowo zakupiła 26 tabletów, które przekazano Szkole Podstawowej w Gościcinie. Dlaczego tablety? – zapytaliśmy Dyrektora szkoły w Gościcinie Pana Arkadiusza Malinowskiego. Uzasadnienie jest proste skomentował Dyrektor, tablety są poręczne, nowoczesne, łatwe w obsłudze, działają na zasadzie telefonów komórkowych czyli dotykowo, dzieci mają opanowany ten system pracy. Po zakończeniu pracy zdalnej uczniów sprzęt powraca do placówki szkolnej i będzie używany do celów edukacyjnych na świeżym powietrzu lub w terenie. Wybór laptopów byłby w tej sytuacji dużo gorszą opcją. Myślimy przyszłościowo, dlatego postawiliśmy na tablety.

Zasady, jak i w poprzednim projekcie grantowym są takie same – sprzęt będzie wspomagał uczniów w realizacji zdalnego kształcenia w czasie epidemii , a po jej zakończeniu- w szkołach.

Działanie jest realizowane w  ramach konkursu grantowego pn. “zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej “, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa     I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.