Gmina wejherowo

Aktualności

Drugi z-ca Wójta Gminy Wejherowo powołany.

Z dniem 1 października br. decyzją Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło,  na stanowisko z-cy Wójta został powołany Pan Krzysztof Seroczyński. Lat 50, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył  podyplomowe studia prawno–menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Gdańskiej oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku. Od 2016 roku do września bieżącego roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Powiatowo – Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie, gdzie realizowane są zadania z obszaru gospodarki komunalnej na terenie Gminy Wejherowo. Wcześniej wykonywał funkcję Dyrektora Biura w Powiatowym Cechu Rzemiosł w Wejherowie. W ramach pracy w organizacji rzemieślniczej, współtworzył Niepubliczną Szkołę Rzemiosła w Wejherowie, która jest pierwszą niepubliczną szkołą zawodową na terenie Województwa Pomorskiego. W końcu lat dziewięćdziesiątych był pracownikiem firmy „Budulec” z Bolszewa, która zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych. Od 23 lat jest mieszkańcem Gościcina. Żonaty, żona Danuta pracuje jako nauczyciel biologii i religii w Szkole Podstawowej w Gościcinie, ma dwóch synów (Kacper i Filip). Aktywny działacz samorządowy – m.in. był czterokrotnie wybierany do Rady Gminy Wejherowa. Od roku 2010 do 2018, nieprzerwanie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wejherowo. Ponadto, zajmował stanowisko przewodniczącego w komisjach Budżetu i Finansów oraz Komisji Statutowej. Dwukrotnie, z ramienia samorządu rzemieślniczego, został wybrany do Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Staroście Powiatu Wejherowskiego. W czasie pracy w Radzie Gminy był zaangażowany w prace nad inwestycjami realizowanymi na terenie Gminy Wejherowo dotyczącymi m.in.:

realizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

budowy dróg np. ul. K. Grubby pomiędzy Gościcinem a Gowinem, ul. Brzozowej pomiędzy Gowinem a Ustarbowem, modernizacji ul. Południowej w Gościcinie

rozbudową szkół i pracami termomodernizacyjnymi na ich obszarze

powstawaniem kompleksów sportowo – rekreacyjnych na terenach poszczególnych sołectw

Życzymy Panu Krzysztofowi sukcesów i spełnienia zawodowego w podejmowanych zadaniach na stanowisku z-cy Wójta Gminy Wejherowo.