Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Orlu

W dniu 13 listopada 2020 roku Henryk Skwarło- Wójt Gminy Wejherowo podpisał umowę na  dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dofinansowanie udało się pozyskać dzięki dodatkowemu podziałowi środków budżetu Województwa Pomorskiego na 2020 rok. Zaplanowana przez Gminę Wejherowo inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Łąkowej w Orlu. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową . Po modernizacji będzie utwardzona płytami IOMB na łącznym odcinku 500 m. Prace drogowe muszą zostać wykonane do 10 grudnia 2020 roku. Inwestycja została oszacowana na kwotę 227 550,50 zł, przy czym 100 000,00 zł to kwota pozyskana z  dofinansowania, natomiast resztę samorząd sfinansuje z własnych środków.

zdjęcie przedstawiające drogę gruntową

Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Pomorskiego i są przeznaczone  na zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

herb urzędu marszałkowskiego