Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie laptopów dla szkół

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna szkoła– wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Działania te, to odpowiedź na obecną sytuację, w jakiej znalazło się szkolnictwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkołach, realizują podstawę programową w domu, korzystając z własnych komputerów. W wielu przypadkach, niestety, realizacja zdalnej nauki okazała się trudna. Najczęstsze powody to brak lub niewystarczająca liczba komputerów w rodzinach wielodzietnych albo brak dostępu do internetu. Chcąc zapewnić naszym uczniom niezbędny sprzęt, Gmina Wejherowo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Centrum Polskich Projektów Cyfrowych programu pn. „Zdalna Szkoła”. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i dzięki temu Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na zakup 100 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem. Komputery wkrótce zostaną użyczone uczniom. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt będzie służył jako pomoc dydaktyczna w szkołach.

 

Działanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pn. “Zdalna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.