Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe

Uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje
pozarządowe jesienią stanie się jeszcze prostsze, ponieważ cała procedura będzie odbywać się w Systemie iPFRON+. Zapraszamy:
  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielnie socjalne,
  • kościelne osoby prawne,
  • kluby sportowe,
  • spółki akcyjne ispółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

które nie działają w celu osiągnięcia zysku już teraz mogą złożyć wniosek o zarejestrowanie swojej instytucji w Systemie iPFRON+, https://ipfronplus.pfron.org.pl/.