Gmina wejherowo

Aktualności

Debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok

W dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w  sali konferencyjnej Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie (ul. Reja 9) odbędzie się Sesja Rady Gminy Wejherowo, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Wejherowo za rok 2022.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos mogą zabrać również mieszkańcy Gminy Wejherowo. Aby zabrać głos w debacie, należy do Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r. (do godz.1530) w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  w pokoju numer 26 – Biuro Rady Gminy ( I piętro).

Poniżej wzór zgłoszenia do udziału w debacie.

Wzór zgłoszenia mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy Wejherowo za 2022 rok