Category Archives: Nowe Horyzonty

Tytuł Projektu: “Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”

Projekt realizowany w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem realizacji “Nowych horyzontów…” jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem różnorodnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.