Gmina wejherowo

Aktualności

Budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi powiatowej nr 1438G w miejscowości Kniewo

Inwestycja polegała na budowie kładki dla pieszych usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego mostu drogowego od strony zachodniej na rzece reda. Budowa kładki wprowadza znaczącą poprawę bezpieczeństwa pieszych przy drodze powiatowej oraz zapewnia poprawę komunikacji na ciągu pieszym ułatwiając dostęp do przystanku autobusowego a także stworzyła nową trasę spacerową nad rzeką Redą.

W ramach realizacji zadania wykonano między innymi :

Budowę chodników łączących kładkę z istniejącymi ciągami pieszymi

Odwodnienie kładki

Mury oporowe

Wyprofilowanie skarp

Umocnienie korytarza rzeki

Wykonawcą był Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni, termin zakończenia prac przypadł na dzień 09.11.2020

Całkowity koszt budowy kładki wyniósł 526 624,50 zł z czego kwota 140 343,00 zł to udział Gminy Wejherowo. Pozostała kwota pochodzi  z dofinansowania pozyskanego ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 245 938,50 zł oraz z Powiatu Wejherowskiego 140 343,00 zł.