Gmina wejherowo

Aktualności

Budowa i przebudowa dróg gminnych: Klimka, Równej i Handlowej

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka 129012G, Równej 129012G, Handlowej 129055G w Gościcinie”. Dnia 30.10.2020 roku, zgodnie z umową w Wykonawcą, przedstawiciele Gminy Wejherowo dokonali odbioru dróg gminnych zlokalizowanych w strefie produkcyjno – usługowej miejscowości Gościcino.

Zakres realizacji obejmował cztery odcinki:

Odcinek 1
Budowa ulicy Handlowej o długości 688 m – od wjazdu z ulicy Klimka do istniejącego odcinka o nawierzchni bitumicznej.

Odcinek 2
Przebudowa ulicy Klimka o długości 357 m – od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do miejsca, w którym został zakończony w 2019 roku pierwszy etap polegający na zmianie nawierzchni drogi.

Odcinek 3
Przebudowa ulicy Klimka o długości 85 m – od skrzyżowania z ulicą Równą.

Odcinek 4
Przebudowa ulicy Równej o długości 147 m – od skrzyżowania z ulicą Handlową do drogi krajowej nr 6. Odcinek ten jest kontynuacją etapu pierwszego zrealizowanego w 2019 roku

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika, oznakowania pionowego i poziomego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę skrzyżowań. Dzięki zrealizowanej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego, polepszył się komfort jazdy, a tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji stały się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, co będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi tych obszarów.

Wartość całego zadania opiewała na kwotę 3 599 866,87 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) wyniosło 1 799 933,00 zł.