Gmina wejherowo

Aktualności

BEZPŁATNY odbiór dużych elektroodpadów z domów

Zwiększająca się co roku ilość dużych elektroodpadów zbieranych w funkcjonujących na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych wskazuje, iż coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ich zagospodarowania.

Obecnie funkcjonujący system oparty jest na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON),
objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych organizowanych na terenie każdej z gmin członkowskich KZG raz w roku oraz usłudze bezpłatnego odbioru dużego sprzętu RTV i AGD z domów.

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów jest jedną z usług świadczonych przez Związek, by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców swoich gmin. Usługa jest także realizowana na terenie gminy Wejherowo.
Odbiór dotyczy dużego sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych o wadze od 20 kg do ok 60 kg za jedną sztukę. Limit może być przekroczony pod warunkiem zapewnienia przez mieszkańca pomocy w wyniesieniu sprzętu, który waży ponad ustalony limit. Ograniczenie wagi wynika z konieczności spełnienia warunków pracy określonych przepisami BHP.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 58 624 66 11. Data odbioru ustalana jest indywidualnie.
Termin odbioru sprzętu zostanie potwierdzony z jednodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Związku.
Odbierany sprzęt musi być kompletny. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) to odpad niebezpieczny, zawierający substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska.
Taki sprzęt nie spełnia wymogów ochrony środowiska i nie może zostać przekazany do recyklingu. Sprzęt niekompletny nie zostanie odebrany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
demontaż może odbywać się tylko i wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania ZSEE. Samodzielny demontaż jest wykroczeniem.
Zgłoszony sprzęt odbierany jest bezpośrednio z gospodarstw domowych. Sprzęt wystawiony przed posesję, pergolę śmietnikową, mieszkanie, pozostawiony bez nadzoru nie zostanie odebrany.

Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu, jego dystrybutor dostarczając go ma ustawowy obowiązek nieodpłatnego odbioru tego samego rodzaju zużytego sprzętu w miejscu jego dostawy – co oznacza,
że przy zakupie nowego sprzętu w sklepie można w nim pozostawić nieodpłatnie taki sam stary sprzęt, a przy sprzedaży wysyłkowej dostawca ma obowiązek odebrać taki sam stary sprzęt z domu – również nieodpłatnie [podstawa prawna: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.
Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu sprzętów z zabudowy.