Gmina wejherowo

Aktualności

Gala Rozstrzygnięcia Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”

6 września 2023 r. w Restauracji „Kaszubskie Oko” znajdującej się na terenie Kompleksu „Kaszubskie Oko” z Wieżą Widokową w Gniewinie odbyła się uroczysta Gala Rozstrzygnięcia Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”, podczas której wręczono laureatom pamiątkowe listy gratulacyjne oraz nagrody w postaci kart podarunkowych do wybranych punktów handlowych (Comes, Biedronka, Media Expert i Leroy Merlin) o wartości 2 000 zł każda.
Spotkanie poprowadzili: Michał Słowik oraz Aleksandra Dobrzańska – Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”. Członkowie Zarządu LGD podziękowali wszystkim laureatom za udział w konkursie, w szczególności wyrazili uznanie dla tych sołectw i organizacji społecznych, które przystąpiły do konkursu po raz pierwszy, ze względu na nowy obszar działania stowarzyszenia, (czyli z terenu gmin: Choczewo, Cewice i Nowa Wieś Lęborska), zaznaczając, że zgłoszone w konkursie aktywności były wyjątkowo kreatywne, skierowane do różnych grup odbiorców oraz w dużym stopniu angażowały lokalne społeczeństwo do podejmowania i realizacji zaplanowanych działań. To właśnie element oddolności oraz zaangażowanie sołectw i organizacji społecznych działających lokalnie stanowi największą wartość i przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich. Prezes stowarzyszenia przybliżył również zebranym obecną sytuację lokalnych grup działania w kraju, informując w szczególności o złożonych do Samorządów Województw Lokalnych Strategiach Rozwoju na lata 2021-2027 oraz oczekiwaniu na zaproszenie do podpisania umów na ich realizację.
Laureaci konkursu zostali również poinformowani, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji objętych dwuletnim Planem Operacyjnym na lata 2022-2023 województwa pomorskiego, Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” otrzymało dofinansowanie w wysokości 28.000,00 zł, przeznaczone w całości na sfinansowanie nagród w konkursie. Zaproszono również zebranych do zapoznania się z działalnością KSOW wchodząc bezpośrednio na stronę organizacji: www.ksow.pl oraz zachęcono do wpisania się w poczet Partnerów KSOW.

Po wręczeniu nagród zaproszono wszystkich zebranych na uroczysty obiad, podczas którego wywiązała się ożywiona dyskusja dotycząca wymiany wszystkich pomysłów i aktywności podejmowanych w poszczególnych sołectwach i organizacjach, jak i problemach związanych z aktywizacją lokalnych społeczności oraz pozyskiwaniem funduszy na ich realizację.

Z terenu naszej gminy nagrodzone zostały: sołectwo Sopieszyno, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino “Eko Kąpino” oraz Koło Gospodyń Wiejskich Bolszewo.