Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego … Czytaj dalej Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.