Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino.

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w Gminie Wejherowo w dniach od 07.03.2022 r. do 28.03.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Kąpinie, przy ul. Królowej Jadwigi 1, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 11.04.2022 r.

obwieszczenie o ponownym wyłożeniu - Kąpino