Gmina wejherowo

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

 

Uczniowie z Gościcina na wycieczce w Helu

Wyjazdem do Helu zakończyła cykl warsztatów żeglarskich 40-osobowa grupa uczestników projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo. Od marca tego roku realizowany jest on w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie. 9 czerwca uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami – Magdaleną Walczak, Mariuszem Markowskim i Mariuszem Walczak w ramach jednodniowego wypadu mieli okazję podziwiać cypel helski z latarni morskiej,  spotkać się oko w oko z największymi ssakami Bałtyku – fokami szarymi zamieszkującymi helskie fokarium, czy przejść się brzegiem morza po jednej z najpiękniejszych europejskich plaż. Sprzyjająca pogoda połączona z chęcią poznawania fauny i flory Bałtyku z pewnością pozwoliły zaliczyć wycieczkę do udanych i pouczających.

W ramach projektu trwającego do czerwca 2023 roku łącznie 192 uczestników tego edukacyjnego programu weźmie udział w warsztatach żeglarskich, spotkaniach z doradcami zawodowymi związanymi z przemysłem morskim oraz pozna metody poskramiania fal i wiatru na żaglówkach w Yacht Club Rewa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uczniowie z Gościcina ruszyli w morze

Wiatru w żaglach oraz dobrych humorów z pewnością nie zabrakło uczestnikom zajęć praktycznych, jakie od końca maja odbywają się w Yacht Club Rewa. Dwudziestu uczestników projektu “Pomorskie Żagle Wiedzy” wraz z opiekunką Danutą Meyer-Seroczyńską z pasją i zaangażowaniem zagłębiali tajniki jachtingu. Mimo wyjątkowo wietrznej aury, młodzi adepci żeglarstwa dzielnie pokonywali zarówno morskie fale, jak i swoje słabości. Przy okazji uczyli się wiązania marynarskich węzłów, sposobów prognozowania pogody, a przede wszystkim tego, jak okiełznać łódkę na morzu. W tym semestrze zajęcia potrwają do połowy czerwca, natomiast ich kontynuacja zaplanowana jest na wrzesień tego roku.
Kolejna dwudziestoosobowa grupa weźmie udział w warsztatach na morzu w kwietniu/maju przyszłego roku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gmina Wejherowo bierze udział w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 r.  (3 semestry) w partnerstwie z następującymi podmiotami: gmina miasta Reda, miasta Puck, gmina Puck, Mikołajki Pomorskie, samorząd województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa.

Skierowany jest on łącznie do 2448 uczniów i 28 nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia w 14 szkołach podstawowych. Na terenie gminy Wejherowo projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. H. Sucharskiego w Gościcinie. Docelowo skorzysta z niego 192 uczniów.

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym:

  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu,
  • praktyczne zajęcia żeglarskie,
  • jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską,
  • 2 pikniki Naukowo-Żeglarskie;
  • wsparcie nauczycieli – przygotowanie do pracy metodą projektów, przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich, inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej, kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATERIAŁY REKRUTACYJNE:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie 2 uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika po zakończeniu projektu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

29 września Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”.
W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. praktycznych zajęć żeglarskich, jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską oraz pikników naukowo-żeglarskich. Z terenu naszej gminy do udziału w projekcie zgłosiła się Szkoła Podstawowa w Gościcinie. Wartość zadania opiewa na kwotę 47 500,00, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 47 300,00 zł.