Gmina wejherowo

Aktualności

Umowy na dofinansowanie budowy przejść dla pieszych podpisane

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO:

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 W dniu 16 listopada 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem, a Wójtem Gminy Wejherowo Przemysławem Kiedrowskim o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. “Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129011G (ul. Leśna) w Bolszewie” oraz “Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129020G (ul. Szkolna) w Bolszewie”.

Inwestycja przy ulicy Leśnej zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych poprzez:

 • wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów – wyniesiona tarcza skrzyżowania,
 • wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia,
 • wykonanie płytek ostrzegawczych i prowadzących przed przejściem dla pieszych w celu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi,
 • wykonanie systemu prowadzenia dla osób z ograniczoną percepcją wzrokową poprzez zastosowanie kombinacji faktur ostrzegawczych i prowadzących,
 • budowę oraz przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych,
 • przebudowę odwodnienia,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • ograniczenie prędkości do 30 km/h przed wjazdem na wyniesioną tarczę skrzyżowania.

Planowana wartość zadania opiewa na kwotę 481 292,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200 000,00 zł.

Inwestycja przy ulicy Szkolnej zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych poprzez:

 • wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów – wyniesiona tarcza skrzyżowania,
 • wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia,
 • wykonanie płytek ostrzegawczych i prowadzących przed przejściem dla pieszych w celu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi,
 • wykonanie systemu prowadzenia dla osób z ograniczoną percepcją wzrokową poprzez zastosowanie kombinacji faktur ostrzegawczych i prowadzących,
 • przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych,
 • przebudowę odwodnienia,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Planowana wartość całego zadania opiewa na kwotę 278 776,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200 000,00 zł.