Gmina wejherowo

Aktualności

Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolszewie

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: “Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolszewie”

Kwota dofinansowania: 1.430.993,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.861.986,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, jak również zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

Projekt obejmuje budowę dróg gminnych w sołectwie Bolszewo:

  • ul. Polna (długość 452 m),
  • ul. Ogrodowa (długość 240 m).

Inwestycja obejmuje budowę ulicy Ogrodowej i ostatniego etapu ulicy Polnej w Bolszewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, uzupełnieniem oświetlenia ulicznego, wymaganą przebudową sieci oraz budową chodników. Spółka PEWIK Gdynia pokrywa koszty przebudowany kolidującego wodociągu.

Stan dróg przed realizacją inwestycji:

ul. Ogrodowa

ul. Polna