Gmina wejherowo

Aktualności

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA W BOLSZEWIE

W minionych tygodniach przeprowadzono modernizację części chodnika na skrzyżowaniu ulicy Orzechowej z ulicą Długą w Bolszewie. Modernizacja miała na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu tych ulic. Wykonano: zmianę biegu chodnika, rozbiórkę poprzedniego i ponowne postawienie nowego ogrodzenia placówki Przedszkole Stefek Burczymucha – ogrodzenie zostało cofnięte w gąb działki aby widoczność przy przejściu była dużo lepsza – tu podziękowania dla Przedszkola Stefek Burczymucha za nieodpłatne i dobrowolne odstąpienie kawałka działki na rzecz bezpieczeństwa przechodniów. Dokonano przesunięcia pasów, wygrodzenie wejścia na ulicę barierkami w miejscu, gdzie kiedyś były pasy aby skierować pieszych na docelowe przejście. Ponadto wprowadzono ograniczenie tonażu na odcinku Orzechowej do 10 ton. Wykonawcą robót była firma: Sprzętowo- Transportowe Roboty Drogowo – Budowlane Ryszard Czepulonis z Wejherowa, koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 18 450 zł. Termin zakończenia prac przewidziany został na 31 sierpnia br. jednakże prace zostały ukończone wcześniej.