Gmina wejherowo

Aktualności

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE   FUNKCJONOWANIA URZĘDU  WEJHEROWO

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) Wójt Gminy Wejherowo informuje, że wykonując zadania publiczne, Urząd Gminy Wejherowo na okres od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania stosuje ograniczenia przy   bezpośredniej  obsłudze interesantów.

Do bezpośredniej obsługi interesantów wyznaczono trzy stanowiska obsługi, zlokalizowane na parterze budynku, pokój nr 11 (sala narad) Urzędu Gminy Wejherowo, przy ul. Transportowej 1.

Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów  (§ 12   Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

 Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa zaleca się  wcześniejszą, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, rezerwację terminu wizyty.

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać pod numerami telefonów właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Gminy Wejherowo:

Interesanci będą obsługiwani pojedynczo, należy pamiętać o obowiązku  zakrywania ust i nosa zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Rady Ministrów.  Zaleca się zachowanie dwumetrowej odległości od innej osoby, stosowanie  własnych długopisów oraz  dezynfekcję rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Gminy Wejherowo dozowników z płynem  dezynfekcyjnym. Interesanci nadal nie będą mieć dostępu na piętro urzędu.

Jednocześnie informujemy o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, w specjalnej skrzynce podawczej ustawionej w wejściu głównym do budynku Urzędu.