Gmina wejherowo

Kalkulator dla wnioskodawców Czystego Pomorza

    Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków dla osób starających się  o dotację na termomodernizację domu jednorodzinnego. Kalkulator https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ Więcej informacji : https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/kalkulator-dla-wnioskodawcow-czystego-powietrza   Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku lub poprzez serwis gov.pl.  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Czytaj więcej

Rozbudowa układu drogowego w strefie przemysłowej Gościcina

Informujemy o podpisaniu umowy z Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia, na realizację zadania pn. ‘’Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka 129012G, Równej129012G, Handlowej 129055G w Gościcinie” Zakres realizacji obejmuje cztery odcinki ulic: Odcinek 1 budowa ulicy Handlowej o długości 688 m, zakres prac obejmuje wykonanie robót drogowych oraz budowę […]

Czytaj więcej

„System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”

Fundacja Phenomen- partner powiatu wejherowskiego obecnie realizuje m.in. projekt pn. „System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.11.2021 r.     Działania w ramach projektu […]

Czytaj więcej

Nowa nawierzchnia części ulicy Świerkowej w Bolszewie

17 czerwca 2020 roku odebrany został 95 m odcinek ulicy Świerkowej w Bolszewie. W ramach tego etapu inwestycji wykonano odwodnienie oraz nawierzchnie jezdni i chodników z kostek betonowych. Wykonawcą zadania była Spółka Abruko z Władysławowa. Wartość kontraktu wynosiła 193.259,66 złotych. Roboty wykonano ze znacznym skróceniem terminu, który w postępowaniu przetargowym określono na październik 2020 roku. […]

Czytaj więcej

Kajaki dla mieszkańców gminy

Z każdym dniem pogoda zachęca nas do uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Zaliczają się do nich również sporty wodne, w tym spływy kajakowe. Gmina Wejherowo dysponuje kajakami, które na stałe składowane są w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu. Na wodniacki ekwipunek składają się: 12 kajaków dwuosobowych, 16 kamizelek ratunkowych dla dzieci, 24 kamizelek asekuracyjnych dla dorosłych, 12 […]

Czytaj więcej

Wiosenny spływ kajakowy

Trzy nowe ogólnodostępne przystanie kajakowe powstaną na odcinku rzeki Redy od Jeziora Orle aż do  Cementowi Wejherowo. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy- Rzeka Reda- Gmina Wejherowo”. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się już w tym roku. Dlatego też w sobotnie popołudnie przyszły szlak kajakowy przepłynęli urzędnicy Gminy Wejherowo. […]

Czytaj więcej

Ósmoklasiści już po pierwszym egzaminie…

Dziś odbył się pierwszy egzamin z języka polskiego dla uczniów klas ósmych. Pierwotnie uczniowie mieli przystąpić do niego 21 kwietnia, przez epidemię covid-19, egzamin został przełożony na 16 czerwca. Uczniowie muszą się zmierzyć z trzema przedmiotami:    j. polski, matematyka i język obcy Dobry wynik egzaminu dla każdego ucznia to „przepustka” do wymarzonej szkoły, będzie […]

Czytaj więcej

Do Kniewa trafiły dwa laptopy

W dniu 8 czerwca b.r. ks. Marek Barański- Dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego    im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie odebrał dwa laptopy zakupione w ramach konkursu grantowego pn. “zdalna Szkoła+ wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. “Za przyznaną kwotę dofinansowania w wysokości 144.960,00 zł udało nam się zakupić o dwa laptopy więcej, niż pierwotnie zakładano we wniosku […]

Czytaj więcej

Nowa placówka na etapie przygotowań. MegaMocni już niebawem w Gościcinie!

Na początku czerwca Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Panem Krzysztofem Sapieha odwiedzili nowo powstającą placówkę Niepublicznego Żłobka i Publicznego Przedszkola MegaMocni w Gościcinie. Wizytacja wiązała się z oceną zaawansowania prac remontowo wykończeniowych oraz spełnienia wymogów warunkujących przyjęcie dzieci do placówki. Pierwsze dzieci przekroczą próg Żłobka i Przedszkola […]

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno.   Obwieszczenie o wyłożeniu – Bieszkowice

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu płatności raty podatku od nieruchomości. Pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”

UZASADNIENIE Z dniem 31 marca 2020 roku wszedł w życie pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”. I tak, zgodnie w myśl art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. […]

Czytaj więcej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”

UZASADNIENIE Z dniem 31 marca 2020 roku wszedł w życie pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”. I tak, zgodnie w myśl art. 15 p ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. […]

Czytaj więcej

Program Moja woda

Program Moja Woda to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na terenie województwa pomorskiego realizować go będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  https://wfos.gdansk.pl. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie refundacji do 80% kosztów budowy oczka wodnego, do kwoty 5 tysięcy złotych. Program skierowany jest do […]

Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków, w którym Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. Wniosek może […]

Czytaj więcej