Gmina wejherowo

Aktualności

100-lecie OSP Gowino

W minioną sobotę 14 maja Gowino żyło obchodami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków koncelebrowaną przez ks. biskupa Wiesława Szlachetkę z udziałem pocztów sztandarowych OSP Gminy Wejherowo i innych zaprzyjaźnionych jednostek. Następnie, w uroczystym przemarszu udano się na plac przez remizą OSP Gowino, gdzie poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową oraz wręczono zasłużonym druhom medale i odznaki Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomorskiego. Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski z okazji okrągłego jubileuszu ufundował jednostce sprzęt ratujący życie, który wręczył na ręce Prezes Eweliny Paszki. Przyznał również wyróżniającym się druhom nagrody pieniężne za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo. W uroczystości ze strony Gminy Wejherowo udział wzięli również: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Edmund Bianga, radni: Elżbieta Dettlaff, Maciej Szczygieł, Roman Stanisławczyk, Marek Albecki, Marek Miotk, Przemysław Bujak, Artur Wensierski, Beata Nowicka, sołtys Gowina Kazimierz Kendziora, sołtys Ustarbowa Natalia Dampc, sołtys Sopieszyna Joanna Klawikowska, Sekretarz Gminy Małgorzata Niemirska-Thiel oraz pracownicy Urzędu Gminy: Zbigniew Kowalewski oraz Ireneusz Foltyn.
Pani Prezes i wszystkim druhom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy tylu samych powrotów z akcji, co wyjazdów. Wszystkim mieszkańcom Gowina składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie obchodów.