Gmina wejherowo

Aktualności

UWAGA mieszkańcy! Zmiany w wywozie odpadów

Uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2017 r. nastąpią zmiany w systemie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo.

W związku ze zmianą firmy podwykonawczej realizującej odbiór odpadów komunalnych w sektorze południowym (sektor położony na południe od drogi krajowej nr 6 tj. część Gościcina, Gowino, Pętkowice, Sopieszyno, Ustarbowo, Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice) – od września br. zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

Uprzejmie przypominamy, że od 1 września 2017 r. nastąpią zmiany w systemie gospodarki odpadami z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo.

W związku ze zmianą firmy podwykonawczej realizującej odbiór odpadów komunalnych w sektorze południowym (sektor położony na południe od drogi krajowej nr 6 tj. część Gościcina, Gowino, Pętkowice, Sopieszyno, Ustarbowo, Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice) – od września br. zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

Do końca sierpnia br. do wszystkich posesji znajdujących się w sektorze południowym zostaną dostarczone harmonogramy na okres wrzesień-grudzień 2017 r.  uwzględniające zmiany dni wywozu odpadów.

Z uwagi na fakt, iż część mieszkańców nie posiada skrzynek na listy, a doręczane harmonogramy ulegają zniszczeniu bądź zagubieniu, informacje w tym zakresie zostały też dołączone do sierpniowego wydania „Naszej Gminy” oraz są dostępne na stronie internetowej (http://www.ug.wejherowo.pl/pub/dok_pub/insert.odpady.pdf).

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla sektora północnego tj. części Gościcina, Bolszewa, Orla, Kniewa, Góry, Warszkowa, Zamostnego, Kąpina) nie ulega zmianie, w związku z czym mieszkańcom tych miejscowości nie zostaną dostarczone zmienione harmonogramy.

Ponadto, zmieni się również organizacja wywozu odpadów wielkogabarytowych. W celu uniknięcia sytuacji zbyt późnego wystawiania odpadów w dniu wywozu, wystawiania odpadów innych niż wielkogabarytowe, wystawiania odpadów przez osoby nieuprawnione do odbioru, co w konsekwencji skutkuje zaleganiem odpadów na poboczach dróg oraz przed posesjami, wprowadzamy od września br. odbiór tej frakcji, jak dotychczas z przed posesji ale po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo pod nr tel. 58 67 79 706 lub e-mail: rbianga@ug.wejherowo.pl. Zbiórka będzie realizowana zgodnie z harmonogramem wywozu od godz. 9.00 i będzie dotyczyła wyłącznie mieszkańców, którzy zgłoszą do czwartku przed planowanym terminem odbioru adres nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz.

Zwracamy uwagę, że odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesją, która nie została zgłoszona w terminie nie zostaną odebrane. Powyższa zmiana dotyczy wszystkich posesji zamieszkałych objętych gminnym systemem odbioru odpadów.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach / workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jak np.: meble, armatura sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa.

Odpadami wielkogabarytowymi nie są odpady niebezpieczne np. papa, odpady budowlane i poremontowe, opony, części samochodowe.