Gmina wejherowo

Aktualności

Zebranie sołeckie w Gniewowie

Zebranie sołeckie w Gniewowie odbyło się 11 marca w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Gościem specjalnym spotkania był dziekan wejherowski Tadeusz Reszka

Celem jego wizyty było zaprezentowanie zebranym pomysłu dotyczącego budowy na terenie sołectwa drewnianej kaplicy, będącej dziękczynnym wotum Lasów Państwowych. Zaznaczył jednocześnie, iż nie oczekuje od mieszkańców deklaracji wsparcia finansowego inwestycji, a jedynie poparcia pomysłu. Kapliczka miałaby stanąć w Gniewowie jeszcze w tym roku.

W związku z przypadającym tego dnia Świętem Sołtysa, dziekan Reszka wraz z Wójtem Henrykiem Skwarło złożył sołtysowi Gniewowa z 27 letnim stażem – Karolowi Walkowiakowi najserdeczniejsze życzenia.

Zasadniczą część zebrania zdominowało skrupulatne sprawozdanie sołtysa z działalności rady sołeckiej oraz prezentacja zadań zrealizowanych na terenie sołectwa w przeciągu 3 minionych lat. Wśród nich znalazło się m.in. utwardzenie ul. Wejhera, instalacja oświetlenia zewnętrznego, nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej (493 m), postawienie 2 wiat autobusowych czy utwardzenie ul. Rybackiej. Ponadto, zastępca wójta Maciej Milewski przedstawił zebranym plany na najbliższe miesiące. Jest to przede wszystkim realizacja utwardzenia płytami IOMB drogi powiatowej relacji Gniewowo – Zbychowo na długości 1km. Wkład Gminy Wejherowo w realizację tej inwestycji wynosi 500 tys zł.

 

Zebranie podsumowała informacja Wójta Henryka Skwarło dotycząca zmian w systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy oraz komunikat radnego Janusza Daniszewskiego o bezpłatnych badaniach wad postawy.