Gmina wejherowo

Aktualności

Zebrania sołeckie w Górze i Gowinie

Zebranie sołeckie w Górze, 17.03.2015 r. 

Sołtys Genowefa Dampc

Rada sołecka:

Agnieszka Bednarek

Monika Dampc

Mariusz Selonke

Krzysztof Heleniak

Zebranie sołeckie w Gowinie, 20.03.2015 r.

 

Sołtys Kazimierz Kendziora

Rada sołecka:

Lucyna Paszki

Brunon Burchacz

Adam Reich

Lucyna Wojewska

 

Podczas zebrania sołeckiego w Gowinie wręczono również podziękowania za pracę i zaangażowanie wieloletniemu członkowi rady sołeckiej Gowina Marianowi Czerwionce. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz sołtys Gowina Kazimierz Kendziora.