Gmina wejherowo

Aktualności

Zbiórka odpadów zielonych

Urząd Gminy Wejherowo

Informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych

Podstawowym systemem odbioru odpadów zielonych zbieranych selektywnie będzie wywóz bezpośrednio z przed posesji w terminach zorganizowanego odbioru w okresie ich powstawania (odbiór w okresie kwiecień – listopad).

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo odpady zielone winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 110 l lub w specjalnie przystosowanych workach, w kolorystyce odpowiadającej frakcji tj.: kolor brązowy.

System wspomagający odbiór z przed posesji:

Punkty całoroczne stacjonarne

Odpady zielone można przekazywać przez cały rok w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  • przy Eko Dolinie w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99,
  • w punkcie zlokalizowanym w Kąpinie, ul. Wiejska 1 (baza firmy Agora).

Punkty sezonowe

Odpady zielone można przekazywać do Sezonowych Punktów Zbiórki Odpadów Zielonych – zbiórka w kontenerach.

w kolejne soboty, począwszy od 28 kwietnia 2018 r.

  • punkt w Bolszewie przy ul. Szkolnej 52 (plac przy PZON), w godzinach otwarcia PZON tj. w soboty od godz. 11.00 do 15.00

Ilość dostarczanych odpadów będzie na bieżąco monitorowana. W przypadku dużego zainteresowania rozważona będzie możliwość uruchomienia kolejnych punktów, o czym poinformujemy odrębnie.

Prosimy zachować ostrożność oraz czystość podczas parkowania i wyładunku odpadów.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku i zasadą zagospodarowania odpadów w miejscu ich powstawania, odpady zielone mogą być kompostowane na nieruchomości.