Gmina wejherowo

Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy

o terminie

zbiórki odpadów wielkogabarytowych
obejmującej nieruchomości zamieszkałe na terenie Bolszewa
 

sobota 26 września 2015 r. od godz. 800

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać, nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach / workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jak np.: meble, armatura sanitarna, stolarka, itp. z wyłączeniem odpadów budowlanych i odpadów niebezpiecznych, np. papy oraz opon. 

(UWAGA: W piątek 25 września 2015 r. od 1000 do 1800 zbiórka czystego   gruzu i opon do podstawionych kontenerów w Bolszewie przy ul.Szkolnej 52)