Gmina wejherowo

Aktualności

Zapraszamy na sportowe wakacje !

 

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ „WAKACJE NA SPORTOWO”

 

1.Korzystanie z zajęć na sali sportowej jest bezpłatne.

3.Każdy uczestnik przybywa na miejsce zajęć we własnym zakresie

4.Uczestnicy, którzy nie  dostarczą oświadczenia o zdolności do zajęć sportowych, braku przeciwwskazań zdrowotnych i zgodzie do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych nie będą mogły brać udziału w akcji.

5.Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 koordynują pełniący opiekę nad zajęciami sportowymi opiekunowie/animatorzy sportu .Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag opiekuna.

6.Osoby korzystające z zajęć sportowych obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez opiekuna/animatora sportu.

7.Osoby przebywające na sali sportowej  mogą korzystać z pomieszczeń szatni, oraz ubikacji zlokalizowanych na sali sportowej.

8.Warunkiem korzystania z sali sportowej jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. Opiekun/animator sportu w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; nakazać opuszczenie terenu sali; wezwać Policję.

9.W trakcie trwania zajęć, uczestnicy korzystają z zajęć sportowo – rekreacyjnych na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni)  i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

10.Za rzeczy pozostawione w szatni opiekun oraz organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

11.Uczestnicy akcji letniej „ Wakacje na sportowo”  po zakończonej zajęciach zostawiają   po sobie  porządek na hali  i w szatni .