Gmina wejherowo

Aktualności

Zapisz dziecko do przedszkola

Trwają zapisy dzieci do przedszkola w wieku od trzech do sześciu lat do Samorządowego Przedszkola w Gościcinie na rok 2012/2013

 

W tym celu  należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka

do przedszkola, dokładnie wypełnić i zwrócić w terminie

do dnia 30.04.2012 r.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały dzieci  zgłoszone na co najmniej 8 godzin dziennie.

Dzieci na 5 godzinny pobyt zapraszamy do przedszkola na ul. Krofeya 14.

Listy zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na dany rok szkolny

wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

do dnia 15.05.2012 r.

Bliższych informacji zasięgnąć można w Przedszkolu Samorządowym

w Gościcinie: kontakt telefoniczny : 58-672-81-95

lub na www.przedszkolegoscicino.republika.pl

Zapraszamy!