Gmina wejherowo

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie modernizacji źródeł energii

KOMUNIKAT
W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

Rodzaj inwestycji objętych naborem:

-wymiana źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem/ koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem / olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii,
-rozbudowa źródła energii cieplnej dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Urząd Gminy Wejherowo informuje o zakończeniu trwania naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w związku z wyczerpaniem puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2015.