Gmina wejherowo

Aktualności

XXXIV Sesja Rady Gminy Wejherowo

30. października odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Rozpoczęło ją wręczenie odznaczeń Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa” osobom, które nie odebrały ich podczas minionych dożynek gminnych.

30. października odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Rozpoczęło ją wręczenie odznaczeń Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa” osobom, które nie odebrały ich podczas minionych dożynek gminnych. Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Hubertem Tomą odznaczenia wręczyli Pani Renacie Lisius oraz Panom Rafałowi Dąbkowskiemu i Romanowi Płomin.
Podczas obrad Kierownik Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha przedstawił radnym oraz przybyłym na sesję dyrektorom szkół sprawozdanie z działalności oświatowej za rok szkolny 2012/2013. Radni Gminy Wejherowo uchwalili natomiast m.in.: zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego fragmentu wsi Gowina oraz wniosek o wpisanie Gminy Wejherowo do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości i co za tym idzie ustalenie dodatkowych nazw miejscowości Gminy Wejherowo w języku kaszubskim. Przyjęto także wnioski dotyczące przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnej ze standardami Polski, a także pozytywne zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Gdynia, z którego wynikać będą bezpośrednie korzyści dla Gminy, takie jak możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji sanitarnej.