Gmina wejherowo

Aktualności

XXXI Sesja Rady Gminy Wejherowo

5 czerwca odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jej najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za wykonanie budżetu Gminy Wejherowo w 2012 roku.


 


 

Po sprawozdaniu Wójta Henryka Skwarło z realizacji ubiegłorocznych zadań oraz przedstawieniu opinii Regionalnej izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, radni jednogłośnie udzielili mu absolutorium. Po stronie wydatków ubiegły rok zamknął się na poziomie ok. 77,5 mln zł, natomiast dochodów na wysokości ok. 67 mln zł. Ważnym punktem minionych obrad było również przyznanie statuetek Gryfa Kaszubskiego, najwyższego odznaczenia przyznawanego przez Gminę Wejherowo. W tym roku to wyróżnienie otrzymali: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz regionalistka i działaczka kultury z Bolszewa – Teresa Szczodrowska. Dodatkową uchwałą radni ustanowili dopłaty dla rodzin wielodzietnych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.