Gmina wejherowo

Aktualności

XXIV Sesja Rady Gminy Wejherowo

24 października odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jednym z punktów obrad był podział Gminy Wejherowo na okręgi wyborcze.

 

 

 

 

 

 

Podczas obrad radni upoważnili Wójta Gminy Wejherowo do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Gościcinie i Orlu. Wyrażono również zgodę na przystąpienie przez Gminę Wejherowo do projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego Gminy Wejherowo poprzez zapewnienie dostępu do Internetu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Ponadto podjęto decyzję o nabyciu nieruchomości położonej we wsi Nowy Dwór Wejherowski oraz o nieodpłatnym przyjęciu nieruchomości stanowiących drogi w Gowinie. Uchwalono również wzór deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęto też uchwałę o podziale Gminy Wejherowo na 21 okręgów wyborczych.