Gmina wejherowo

Aktualności

XVII Sesja Rady Gminy Wejherowo

18 kwietnia odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jej najważniejszymi punktami były zmiany w budżecie na 2012 rok oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

 

 

Podczas sesji radni jednogłośnie zdecydowali  udzielić dotację przedmiotową w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Ponadto udzielono dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych klasztoru ojców franciszkanów. Na prośbę władz Choczewa, kwota 10.000 zł przekazana zostanie również na likwidację skutków pożaru budynku wielorodzinnego w Ciekocinie, jaki miał miejsce w lutym bieżącego roku.
Podczas sesji uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo, dotyczącego miejscowości Góra. Wyrażono również zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Bolszewie. Jest to murowany budynek jednorodzinny, dwukondygnacyjny, stanowiący dotychczas własność Fundacji „Oaza”. Na wniosek pani redaktor Reginy Osowickiej oraz po wielokrotnych konsultacjach z mieszkańcami Góry, zaproponowano i przyjęto zmianę nazwy ulicy Parkowej na nazwę: „Aleja Rodziny Żyliczów”.  Na zakończenie bukietem kwiatów za 25 lat sprawowania funkcji sołtysa uhonorowany został Pan Karol Walkowiak z Gniewowa