Gmina wejherowo

Aktualności

XV Sesja Rady Gminy Wejherowo

25 stycznia w Dworku Drzewiarza odbyła się XV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jednym z głównych punktów obrad było przystąpienie wraz z gminami Luzino, Szemud, Linia i Łęczyce do udziału w projekcie pn.: „Szlak turystyczno-przyrodniczy przez Kaszubskie Legendy”, w ramach którego Gmina Wejherowo zobowiązała się do zapewnienia środków w wysokości 15% kosztów dwóch lokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo stacji turystycznych.

 

Ponadto przyjęto uchwałę o ustanowieniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, w wysokości 3,00zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. Uchwalono także Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo oraz powołano Komisję Statutową, mającą podjąć pracę nad  zmianami w Statucie Gminy Wejherowo. Wyrażono też zgodę na zakup byłego ośrodka wypoczynkowego „Wodnik”, dawniej szkoły, do niedawna będącego częścią Zespołów Ośrodków  Szkoleniowo – Wypoczynkowych „Zatoka” w Sopocie. Gmina Wejherowo przeznaczy nieruchomość na miejsce spotkań mieszkańców Bieszkowic oraz okolicznych miejscowości. Podczas sesji uchwalono również zmianę przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów z terenu Gminy Wejherowo. Polega ona na przekazaniu dyrektorom szkół przywileju nagradzania osób osiągających wysokie wyniki w nauce oraz sporcie. Dotychczas stypendia bezpośrednio przekazywał Wójt Gminy Wejherowo, który na mocy kolejnej uchwały nagradzać będzie jedynie szczególnie zasłużonych uczniów.