Gmina wejherowo

Aktualności

XLV Sesja Rady Gminy Wejherowo

9 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące budżetu gminy i sprzedaży nieruchomości. W części zasadniczej Wójt Henryk Skwarło przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym, następnie radni podjęli trzy uchwały. Wysoka Rada zdecydowała o sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino. Ponadto jednogłośnie przegłosowano uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028.