Gmina wejherowo

Aktualności

XLI Sesja Rady Gminy Wejherowo

XLI Sesja Rady Gminy Wejherowo odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo. Gościem specjalnym ostatnich obrad był Poseł na Sejm Kazimierz Plocke, który podzielił się z radnymi i sołtysami gminy Wejherowo aktualnym stanem prawnym i informacjami dotyczącymi zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W swoim wystąpieniu docenił również wyjątkową sprawność działania i wyróżniającą się na tle innych samorządów aktywność gminy Wejherowo.

Zasadniczą część Sesji stanowiło przedstawienie Informacji Wójta Gminy Henryka Skwarło z działalności w okresie międzysesyjnym oraz podjęcie przez radnych szeregu uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim nadania nazw ulic w Sopieszynie, Zbychowie i Gowinie, zmiany budżetu Gminy na 2018 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028, podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania – ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podobnie jak w wymienionych, równie jednomyślnie podjęto uchwały ws. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz jego zmiany dla fragmentu Gościcina oraz zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż dwojga dzieci. Obrady zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie:www.bip.ugwejherowo.pl