Gmina wejherowo

Aktualności

XIX Sesja Rady Gminy Wejherowo

Po raz ostatni przed wakacjami radni spotkali się w Dworku Drzewiarza na kolejnej Sesji Rady Gminy Wejherowo. Podjęto na niej kilkanaście uchwał, dotyczących m.in. udzielenia pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gościcinie.

 

 

 

Podczas sesji przegłosowano przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczące fragmentu wsi Warszkowo i Zbychowo. Uchwalono również nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi, sprzedaż nieruchomości położonej w Ustarbowie, przyjęcie nieruchomości w Gościcinie oraz nadanie nazwy ulicy w Nowym Dworze Wejherowskim, Gniewowie i Górze. Wolą większości w gminne zasoby trafiła również nieruchomość położona w Bolszewie oraz w Gościcinie.
Obrady zakończyło głosowanie nad uchwałą dotyczącą zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na kwotę 2.000.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, która sfinansować ma realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gościcinie” .  Umowa na wykonanie tej inwestycji już została podpisana.
Roboty na poszczególnych ulicach Gościcina rozpoczęły się w połowie czerwca, a ich zakończenie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, planuje się na koniec grudnia bieżącego roku. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa – Hydroinstal z Bolszewa.
Hydroinstal Drewa po raz kolejny realizuje na terenie gminy Wejherowo inwestycję związaną z gospodarko wodno – ściekową. W wyniku postępowania przetargowego, przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, w związku z czym, to jemu powierzono realizację tego istotnego w tym roku gminnego przedsięwzięcia.
Kolejne nitki sieci kanalizacyjnej powstaną na ulicach: Handlowej, Równej, Przemysłowej, fragmencie ul. Słonecznej, Wiejskiej, Krótkiej, Klimka, fragmencie ul. Dożynkowej (do ul. Owsianej), Owsianej, Żytniej, fragmencie Cichej, Źródlanej, Gruntowej, Augusta Gintera, Na Wzgórzu i Wójta Łakomego. Łączna długość powstającej sieci to ok. 7 km. Całość pochłonie kwotę w wysokości 3.260.000 zł. Inwestycja zostanie częściowo dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.