Gmina wejherowo

Aktualności

XII Sesja Rady Gminy Wejherowo

XII Sesja Rady Gminy Wejherowo odbyła się 23 września w sali konferencyjnej filii biblioteki publicznej w Bolszewie. Gościem specjalnym obrad był Honorowy Prezes Europe Echanges Philippe Milon, który w swym wystąpieniu potwierdził chęć kontynuowania współpracy z gminą Wejherowo.

Gmina Wejherowo jest członkiem Europe Echanges od 1997 r. Od tego czasu między samorządami dochodziło do wielu spotkań i wymian młodzieży, przedsiębiorców czy samorządowców. Wizyta Pana Philippe Milon miała na celu podjęcie kolejnych działań rozwijających partnerstwo między dwoma krajami. W trakcie swojego tygodniowego pobytu na terenie Gminy zwiedził, wraz z małżonką, najpiękniejsze tereny Kaszub oraz odwiedził młodzież z gimnazjum w Bolszewie. Rozmowa gimnazjalistów i dyrekcji placówki z gośćmi z Francji dotyczyła stosunków polsko – francuskich, podobieństw i różnic między krajami oraz samych gości, którzy w interesujący sposób opowiadali zarówno o sobie, jak i o swoim kraju.

Podczas Sesji radni przegłosowali m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Warszkowa, nabycia nieruchomości znajdujących się w Gościcinie oraz sprzedaży nieruchomości w Kniewie, Kąpinie i Bieszkowicach, a także wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni, przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz wystąpienie Gminy Wejherowo ze Stowarzyszeń LGD Kaszubska Droga i Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Ponadto dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie i udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu dotyczącej wspólnej realizacji zadania publicznego dot. budowy chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej w Kniewie. 

                                                             kl. II e ( Euroklasa) z gośćmi z Francji