Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie

Informujemy mieszkańców, którzy już złożyli w Urzędzie wnioski o dofinansowanie, że na obecną chwilę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał nabór dokumentacji. Decyzja ta wynika z ilości wniosków złożonych do NFOŚiGW,  których łączna kwota dofinansowania przekracza limit środków przyjęty na ten rok. Urząd Gminy Wejherowo nie mógł wcześniej złożyć wymaganej dokumentacji, gdyż nie zostało złożonych minimum 50 wniosków od mieszkańców. Obecnie oczekujemy na informację o ewentualnym zwiększeniu alokacji środków na rok 2012 oraz o dodatkowym naborze dokumentacji, a wnioski złożone przez mieszkańców są sukcesywnie weryfikowane. W związku z powyższym Urząd Gminy Wejherowo złoży dokumentację w kolejnym możliwym naborze jak pojawią się środki finansowe. Sytuacja ta nie powoduje wstrzymania naboru wniosków składanych przez mieszkańców w związku z czym informujemy, że nabór wniosków na dofinansowanie „Podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej oraz „Budowy Przydomowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków

 

zostaje wznowiony

 

W związku z powyższym w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z programu. Nabór wniosków będzie tym razem prowadzony sukcesywnie do wyczerpania wszystkich środków pieniężnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w całym okresie programowania). Dlatego zachęcamy Mieszkańców Gminy Wejherowo, którzy jeszcze nie złożyli wniosków do aplikowania o dofinansowanie. Wnioski złożone dotychczas zachowują swoją ważność.

 

W ramach dofinansowania do kanalizacji mogą zostać podłączone:

 

Część I            Budynki położone na nieruchomościach obok których znajduje się system kanalizacji sanitarnej.

 

Część II           Budynki na obszarach których w roku 2012 założono budowę kanalizacji sanitarnej tj. Gościcino Etap IV zadanie 1.

 

W celu usystematyzowania możliwości przeprowadzenia inwestycji poniżej zostały przedstawione ulice na których istnieje  możliwość skorzystania z programu.

 

Część   I          tj. Budynki położone na nieruchomościach obok których znajduje się system
kanalizacji sanitarnej.

 

Dla miejscowości Bolszewo są to następujące ulice: Czeladnicza, Dębowa, Glińskiego, Główna, Kamienna, Klonowa, Kochanowskiego, Łąkowa, Piaskowa, Południowa, Rybna, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wejherowska, Wodna, Zamostna.

Dla miejscowości Gościcino są to ulice Akacjowa, Aleja Jarzębinowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Graniczna, Jaskółcza, Jesionowa, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lęborska, Lipowa, Mickiewicza, Miła, Nad Olszewką, Nad Jazem, Nadrzeczna, Olchowa, Różana, Sosnowa, Bójkowa, Szeroka, Topolowa, Wejherowska, Wiśniowa, Żurawia.

Część II tj.       Budynki na obszarach których w roku 2012 założono budowę kanalizacji sanitarnej tj. Gościcino Etap IV zadanie 1.

Zgodnie z projektem są to następujące ulice w Gościcinie: Augusta Guntera, Cezarego Klimka, Cicha, Dożynkowa, Gruntowa, Krótka, Na Wzgórzu, Owsiana, Przemysłowa, Równa, Słoneczna, Wiejska, Wójta Łakomego, Żytnia, Źródlana.

Koordynatorem programu jest Urząd Gminy Wejherowo, który w imieniu mieszkańców załatwi większość formalności w tym m.in. przeprowadzi inwestycje, złoży wniosek o dofinansowanie wszystkich inwestycji, a następnie go rozliczy. Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 45% kosztów brutto. Więcej informacji odnośnie programu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wejherowo – Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych pok. nr 106 lub na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Nabór wniosków o dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji i budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”.

 

Kanalizacja sanitarna – Bolszewo

Kanalizacja sanitarna – Gościcino

Projekt kanalizacji – Gościcino

Niezbędne dokumenty

Informacja o Programie

Formularz – Oczyszczalnie Ścieków

Formularz – Podłączenia