Gmina wejherowo

Aktualności

Wykaz przedszkoli w Gminie Wejherowo

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Gminy dotyczącymi form zorganizowanej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym ( 3- 6 lat), informujemy , że w roku szkolnym 2012/2013 na terenie Gminy Wejherowo funkcjonują następujące przedszkola:
Samorządowe Przedszkole w Gościcinie. Adres: Gościcino ul. Fabryczna 5 – placówka publiczna
Przedszkole Stefek Burczymucha . Adres: Bolszewo ul. Polna 2 – placówka niepubliczna
Bajkowe Przedszkole. Adres: Bolszewo ul. Główna 5c – placówka niepubliczna.

Pozostałe placówki opieki nad dziećmi, które funkcjonują w naszej Gminie, nie figurują w rejestrze przedszkoli prowadzonym przez Gminę Wejherowo.

Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych
         Krzysztof Sapieha