Gmina wejherowo

Aktualności

Wspólnie stwórzmy KLUB EUROPEJSKI!

Zapraszamy młodzież i dorosłych zainteresowanych integracją europejską
do wspólnego tworzenia
KLUBU EUROPEJSKIEGO
ukierunkowanego na zdobywanie wiedzy na temat integracji europejskiej i
miejsca Polski w Europie.
Celem klubu będzie zrzeszanie osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o kulturze i językach krajów europejskich
oraz współprac
ą z krajami jednoczącej się Europy.

Warto dodać, że Gmina Wejherowo jest na etapie budowania współpracy z krajami takimi jak Litwa czy Francja. Liczymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda się nam pozyskać partnerów z innych krajów i budować stałe relacje na płaszczyźnie oświatowej, kulturalnej i biznesowej.

Zgłoszenia należy kierować do Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie
e-mail: gok@dworekdrzewiarza.pl
tel. 58 736 47 75