Gmina wejherowo

Aktualności

Wojewoda wręczył nagrody najbardziej zasłużonym

Wyjątkowo uroczysty charakter miała VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się 20 maja w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie. Poprzedziło ją uroczyste wręczenie medali i odznaczeń państwowych przez Wojewodę Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego dla zasłużonych pracowników urzędu i mieszkańców Gminy Wejherowo.

 

Wyjątkowo uroczysty charakter miała VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się 20 maja w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie. Poprzedziło ją uroczyste wręczenie medali i odznaczeń państwowych przez Wojewodę Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego dla zasłużonych pracowników urzędu i mieszkańców Gminy Wejherowo.

Odznaczenia za długoletnią służbę nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odebrało trzech pracowników Urzędu Gminy Wejherowo, tj. medal złoty za długoletnią służbę – pani Janina Grzenkowicz i medale srebrne za długoletnią służbę – panie Joanna Kowalak oraz Maria Waszkiewicz. Ponadto odznaczenie nadane przez Ministra Infrastrury i Rozwoju – zasłużony dla transportu – odebrał radny Gminy Wejherowo poprzedniej kadencji Pan Józef Formella.

Odmiennego charakteru Sesji dodał również fakt przyznania Wójtowi Gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło absolutorium za realizację budżetu w roku 2014. Podczas swojego wystąpienia Wójt podkreślił jego przełomowy wymiar, a mianowicie rekordową w historii gminy kwotę wydatkowaną na cele inwestycyjne w wysokości blisko 25 mln zł. 

Podczas Sesji radni przegłosowali również przyjęcie uchwał w sprawie przystąpienia Gminy Wejherowo do stowarzyszenia pn. Polska Unia Mobilności Aktywnej, nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wejherowie, poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla miejscowości Gniewowo. 

Obrady zorganizowane w siedzibie salezjańskiej placówki były okazją do obejrzenia pomieszczeń szkoły i bliższego zapoznania się z jej profilem działalności edukacyjnej, w tym kształcenia zawodowego na poziomie gimnazjalnym.

ZOBACZ ZDJĘCIA